bilder

Mange protester mot riving.

Med fra starten

Hans Gerhard Sørensen

Mølla sett fra nordvest.

Fra høstutstillingen til Lions

Mølledammen tidlig høst.

Her kommer noen bilder litt hulter til bulter, noen fra restaurering og nybygging og noen fra interiør. Det finnes også en del bilder under fanene: mølla og møllerstua.