Stiftelsesstyret og Melsom Mølles venner

Stiftelsen Melsom Mølle:

Fra Melsom Mølles Venner:

Formann:                              Arne Østli                             
Sekretær:                              John Studsrød                      
Kasserer:                               Geir Hoksrød                       


Vedtektsbestemte styreplasser:

Stokke kommune:                     Tore Simonsen                     
Stokke historielag:                        Thor Einar Holmén
Melsom vgs:                           Ole Vetrhus              

Akersvannets grunneierlag:           Jørn M. Kjølner                 

Melsom Mølles Venner:

Formann:                             Arne Østli

Øvrige medlemmer:                Ingar Aashammer, Eva Ellefsen og  Bjørg Bakke