Leiepriser

OBS!
På årsmøtet 5. april 2017 ble det vedtatt mindre endringer utleieprisene. De gamle prisene i parentes.Prisene gjelder fra 1. juli 2017.


Møllerstua:

Hverdager kr 700.- (kr. 600.-)
Helgedager og helg, dvs. fredag, lørdag og søndag 
    

kr. 1800.- pr. dag (kr. 1700)

Mølla:
Hverdager kr 1000.- (kr. 900)
Helg, dvs. fredag, lørdag og søndag kr 2200.- pr. dag (kr. 2100)

Ved leie i to dager kommer utgifter til vask for den ene dagen til fratrekk med kr. 350.-.

Det lønner seg å være tidlig ute med bestillingen.

NB! Til utstillinger eller andre arrangementer som går over flere dager kan det avtales bestemt pris.

Her bodde den siste mølleren og kona hans til utpå 1970-tallet.