Litt Møllehistorie

Bekken som går mellom Akersvannet og Melsomvikbukta har drevet kverner, møller og sagbruk så langt tilbake som historien går. Første gang det er nedskrevet noe om dette er i "Rødeboken" fra 1397. Der heter det:

 
  "Forsekvernen udi Melsombekken er en stor herlighet".

Opp gjennom årene var det mange kverner og sager. Den siste mølla var i drift til 1965 og i 1977 ble den revet og brent. Det var også meningen å rive Møllerstua, men enken etter mølleren bodde der og rivingen ble utsatt. Melsomvik vel og Hans Gerhard Sørensen engasjerte seg sterkt  i å bevare stua og det som var igjen av den gamle mølla.

MØLLERSTUA
I 1983 ble Stiftelsen Møllerstuas venner etablert med det formål å bevare omgivelsene med melledam og mølleruin som en naturpark. I 1985 kom dugnadsarbeidet i gang. Det ble ledet av arkitekt Eva Schaulund Torkildsen som representant for Riksantikvaren.
    Byggmester Eigil Aashammer og Alf Aas ledet dugnadsgruppa. I 1989 stod Møllerstua ferdig innredet som grendehus. Kostnaden var ca. 500.000, men i tillegg kom ca. 3000 dugnadstimer. Blant bidragsyterne var Stokke kommune, Vestfold fylkeskommune, Jahres humanitære fond foruten egne innsamlede midler.

BEKKEKVERNA
I 1990 fikk Møllerstua Venner overdratt ei bekkekvern fra Stakorn. Opprinnelig var den forært Vestfold landbruksskole i 1960, og den ble lagret der. Kverna fungerer, det er malt korn der som er brukt fil å bake grislebrød i den bakerovenen man tidligere hadde i lærerboligen på Melsom skole.
    Kverna trenger nå reparasjon, og det er nødvendig med ny kvernstein for å få godt mel. Kverna er av samme modell og utforming som dem som sikkert stod her i tidligere tider.

MØLLEBYGGET
Ved innvielsen av Møllerstua i 1989 nevnte Bjørn Bettum i Jahrefondet at Stiftelsen bak dette fondet godt kunne tenke seg å bidra til å gjenreise den gamle mølla.
    Planlegging kom i gang, og det var allerede fra starten klart at ikke burde satse på en nøyaktig kopi av den gamle mølla som var komplisert med på- og tilbygg. Målet var å få gjenreist et enklere og mer funksjonelt bygg av omtrent samme dimensjon og med visse karakteristiske trekk bevart. Alle som husker mølla slik den var, kan bekrefte at man i stor grad har lykkes med å bevare inntrykket av den gamle mølla.
    Høsten 1993 ble første byggetrinn satt i gang av Eigil Aashammer. Arkitekt Eva Schaulund Torkildsen hadde denne gangen fått med seg kollega Kjellaug Sandvik i utformingen av Møllebygget.
    Det var mye som skulle gjøres. Det var nødvendig med utgraving, grunnundersøkelser og drenering før selve reisingen av bygget kunne starte. I 1995 ble råbygget reist etter forutgående innsamling av rivingsmaterialer fra en kornsilo, to driftsbygninger og tømmer fra 30 skogeiere i Stokke. 
    I 1997 kunne møllebygget tas i bruk - også av 50 skolebarn som i to-tre måneder stod uten klasserom på grunn av ombygging av Melsom barneskole.
    Reisingen av møllebygget er i stor grad basert på dugnad, men det hadde ikke vært mulig å få til uten gode bidrag fra Jahrefondet, Stokke kommune og skogbønder i Stokke.

(Basert på en redegjørelse skrevet av Hans Gerhard Sørensen i 1998, året før hand døde.)

   
Skulptur ved Møllerstua laget av Hans Gerhard Sørensens kone Brit Sørensen.