Stiftelsesstyret og Melsom Mølles venner

Stiftelsen Melsom Mølle:

Fra Melsom Mølles Venner:

Formann:                               Arne Østli                             
Sekretær:                              John Studsrød                      
Kasserer:                               Britt Andreassen

Vedtektsbestemte styreplasser:

Sandefjord kommune:                Jon Folkvord                     
Stokke historielag:                        Thor Einar Holmén
Melsom vgs:                             Ole Vetrhus              

Akersvannets grunneierlag:           Jørn M. Kjølner                 

Melsom Mølles Venner:

Formann:                               Arne Østli

Øvrige medlemmer:                Ingar Aashammer ogEva Ellefsen