MELSOM MØLLE

Gode råd

Til dere som leier!

Alle er tjent med at Møllebygningene skal være gode og trivelige lokaler for møter og fest. Drift og vedlikehold av Møllebygningene er basert på dugnad. Dette er nødvendig for å kunne dekke utgifter til oppvarming, forsikringer og vedlikehold. Det blir dermed ekstra viktig at alle som bruker Mølla eller Møllerstua viser respekt for bygningene og bruker dem på en måte som ikke fører til annen forringelse en det som følger av normal bruk.

Vennligst les disse gode rådene for bruk av mølleanleggene:

·        Legg merke til hvordan møbler og annet er plassert før dere begynner å ordne tingene slik dere vil ha dem i deres selskap, fest eller møte. Det betyr mye for oss at dere setter alle ting tilbake på plass når dere rydder opp.

·        Det er en fordel for alle at det ikke røykes i lokalene. Presenter regler for tilstelningen for gjestene.

·        Tenk på at moderne musikkanlegg kan høres lang vei. Ha derfor dør og vindu mot veien stengt etter kl. 12.00. Fra kl. 02.00 må det av hensyn til naboer være stille omkring Mølleanlegget.

·        Leietiden starter normalt kl. 13 den dagen man leier, og det må være ryddet senest innen kl. 11 påfølgende dag.

·        Se nøye på oppslåtte regler for oppvask og avfallshåndtering og fortell gjestene om det. Det er til stor hjelp om dere kan ta med så mye som mulig av avfall hjem.

·        Pass på at alle dører er låst når lokalet forlates.

Hvis disse enkle reglene blir fulgt, kan vi alle ha glede av den fine rammen Mølla og Møllerstua kan være for forskjellige arrangementer. Det vil også lette arbeidet for dem som gjør en innsats for at vi kan bevare Mølleanleggene på en god måte.

Lykke til med arrangementet!

Hilsen

Melsom Mølles venner