MELSOM MØLLE

Restaurering og nybygging

Restaurering

Restaurering av Møllerstua og gjennoppbygging av Mølla har stort sett foregått på dugnad.

Det var mye å ta fatt på.

Det var nødvendig å gå grundig til verks.

Møllerstua ribbet for den gamle kledningen.

Eigil Aashammer har vært med hele tiden. Han har lagt ned utrolig mange timer i både restaurering og gjennoppbygging av Mølla.

Den gamle mølla

Slik så den gamle Mølla ut i sine siste dager.

Eigils modell av gamle-mølla plassert slik at man kan begynne å lure.

Modell av den gamle mølla.

Hjulhuset var det eneste som ble igjen.

Det var mye arbeid med kverna som vi fikk i gave. Renna fungerte godt med en uthult stamme på enden.

Kverna i gang.

Planer om ny mølle begynner å ta form.