MELSOM MØLLE

Bli Møllevenn

Selv om leieinntekter et stykke på vei dekker utgifter til strøm forsikring og vedlikehold, er vi avhengie av et visst antall støttemedlemmer for å få trygghet i økonomien. Det er nødvendig for at vi som bor i distriktet skal ha egnede lokaler til, barnedåp, konfirmasjon, minnestunder og andre markeringer.

Selv om mye er gjort, er det mye som kan gjøres for at bl.a. uteområdet ved Mølla kan bli bedre. Det ligger til rette for å skape en ordentlig idyll, for ikke å si en liten oase.

Å bli "Møllevenn" medfører ingen forpliktelser utover medlemskontingenten som nå er kr.150 pr. år.

Du kan sende penger til kontonummer 2530 25 11 295.

eller  Vipps 613597  

Husk å få med navn og adresse på giroen  eller på annen betalingsmåte. Få også med at betalingen gjelder støttemedlemsskap!

Om du ønsker å betale kontant - ring 915 83 614!

Møllerstua og Mølla en vårdag.