MELSOM MØLLE

Litt Møllehistorie

Bekken som går mellom Akersvannet og Melsomvikbukta har drevet kverner, møller og sagbruk så langt tilbake som historien går. Første gang det er nedskrevet noe om dette er i "Rødeboken" fra 1397. Der heter det:

 
  "Forsekvernen udi Melsombekken er en stor herlighet".

Opp gjennom årene var det mange kverner og sager. Den siste mølla var i drift til 1965 og i 1977 ble den revet og brent. Det var også meningen å rive Møllerstua, men enken etter mølleren bodde der og rivingen ble utsatt. Melsomvik vel og Hans Gerhard Sørensen engasjerte seg sterkt  i å bevare stua og det som var igjen av den gamle mølla.

MØLLERSTUA
I 1983 ble Stiftelsen Møllerstuas venner etablert med det formål å bevare omgivelsene med melledam og mølleruin som en naturpark. I 1985 kom dugnadsarbeidet i gang. Det ble ledet av arkitekt Eva Schaulund Torkildsen som representant for Riksantikvaren.
    Byggmester Eigil Aashammer og Alf Aas ledet dugnadsgruppa. I 1989 stod Møllerstua ferdig innredet som grendehus. Kostnaden var ca. 500.000, men i tillegg kom ca. 3000 dugnadstimer. Blant bidragsyterne var Stokke kommune, Vestfold fylkeskommune, Jahres humanitære fond foruten egne innsamlede midler.

BEKKEKVERNA
I 1990 fikk Møllerstua Venner overdratt ei bekkekvern fra Stakorn. Opprinnelig var den forært Vestfold landbruksskole i 1960, og den ble lagret der. Kverna fungerer, det er malt korn der som er brukt fil å bake grislebrød i den bakerovenen man tidligere hadde i lærerboligen på Melsom skole.
    Kverna trenger nå reparasjon, og det er nødvendig med ny kvernstein for å få godt mel. Kverna er av samme modell og utforming som dem som sikkert stod her i tidligere tider.

MØLLEBYGGET
Ved innvielsen av Møllerstua i 1989 nevnte Bjørn Bettum i Jahref="javascript:void(0)"ondet at Stiftelsen bak dette fondet godt kunne tenke seg å bidra til å gjenreise den gamle mølla.
    Planlegging kom i gang, og det var allerede fra starten klart at ikke burde satse på en nøyaktig kopi av den gamle mølla som var komplisert med på- og tilbygg. Målet var å få gjenreist et enklere og mer funksjonelt bygg av omtrent samme dimensjon og med visse karakteristiske trekk bevart. Alle som husker mølla slik den var, kan bekrefte at man i stor grad har lykkes med å bevare inntrykket av den gamle mølla.
    Høsten 1993 ble første byggetrinn satt i gang av Eigil Aashammer. Arkitekt Eva Schaulund Torkildsen hadde denne gangen fått med seg kollega Kjellaug Sandvik i utformingen av Møllebygget.
    Det var mye som skulle gjøres. Det var nødvendig med utgraving, grunnundersøkelser og drenering før selve reisingen av bygget kunne starte. I 1995 ble råbygget reist etter forutgående innsamling av rivingsmaterialer fra en kornsilo, to driftsbygninger og tømmer fra 30 skogeiere i Stokke. 
    I 1997 kunne møllebygget tas i bruk - også av 50 skolebarn som i to-tre måneder stod uten klasserom på grunn av ombygging av Melsom barneskole.
    Reisingen av møllebygget er i stor grad basert på dugnad, men det hadde ikke vært mulig å få til uten gode bidrag fra Jahref="javascript:void(0)"ondet, Stokke kommune og skogbønder i Stokke.

(Basert på en redegjørelse skrevet av Hans Gerhard Sørensen i 1998, året før hand døde.)

   

Skulptur ved Møllerstua laget av Hans Gerhard Sørensens kone Brit Sørensen.