MELSOM MØLLE

Stiftelsesstyret og Melsom Mølles venner

Fra Melsom Mølles Venner:

Stiftelsen Melsom Mølle:

Vedtektsbestemte styreplasser:

Formann:                               Arne Østli                             
Sekretær:                              John Studsrød                      
Kasserer:                               Britt Andreassen

Sandefjord kommune:                Jon Folkvord                     
Stokke historielag:                        Thor Einar Holmén
Melsom vgs:                             Ole Vetrhus

Akersvannets grunneierlag:        Berit Svensonsvannets grunneierlag:       

Akersvannets grunneierlag:       

Akersvannets grunneierlag:       

Akersvannets grunneierlag:          Berit Svenson

Melsom Mølles Venner:

Melsom Mølles Venner:

Formann: Arne Østli

FFmann:

Formann: 

Formann

Øvrige medlemmer:                Ingar Aashammer ogEva Ellefsen