MELSOM MØLLE

Antons Timber A/S

Antons Timber A/S som har sitt hovedsete på toppen av Gihlebakken, driver en svært variert virksomhet hvor bruk av motorsager ofte er med i bildet. Firmaet forhandler også en rekke produkter til bruk for frakting og ikke minst, bearbeiding av tømmer. Vanskelige trær er ikke noe problem hvis man har det rette utstyret. Firmaet kan fjerne stubber som blir igjen også.

Se mer om deres allsidige virksomhet på: http://www.anton.no/